COVID-19 celosvětově způsobil 6,9 milionů úmrtí, což je více než dvojnásobek toho, co vykazují oficiální zprávy

Nová analýza IHME upozorňuje na skutečnou daň, kterou si pandemie vybrala SEATTLE, 8. května 2021 /PRNewswire/ — Podle nové analýzy Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics...

Nová analýza IHME upozorňuje na skutečnou daň, kterou si pandemie vybrala

SEATTLE, 8. května 2021 /PRNewswire/ — Podle nové analýzy Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) na lékařské fakultě University of Washington zapříčinil COVID-19 celosvětově přibližně 6,9 milionů úmrtí, což je více než dvojnásobek oficiálních čísel. IHME zjistil, že úmrtí způsobená COVID-19, jsou v téměř každé zemi významně podhodnocována. Z aktualizované analýzy vyplývá, že ve Spojených státech dosud zemřelo na COVID-19 více než v kterékoli jiné zemi: přes 905 000 osob. Podle regionu byly Latinská Amerika a Karibik, střední Evropa, východní Evropa a střední Asie, co do počtu úmrtí, nejvíce zasaženy. Toto číslo zahrnuje pouze úmrtí způsobená přímo virem SARS-CoV-2, nikoli úmrtí způsobená narušením systému zdravotní péče a komunit pandemií.

„Jakkoli hrozná se pandemie COVID-19 může zdát, tato analýza ukazuje, že skutečný počet obětí je výrazně horší,” sdělil Dr. Chris Murray, ředitel IHME. „Pochopení skutečného počtu úmrtí COVID-19 nám nejen pomáhá zhodnotit velikost této globální krize, ale také poskytuje cenné informace tvůrcům politik, kteří vypracovali plány reakce a obnovy.” 

Všech 20 zemí s nejvyšším počtem úmrtí COVID-19: březen 2020 – květen 2021 

Země 

Celkový počet úmrtí na COVID-19 

Hlášená úmrtí na COVID-19 

Spojené státy americké 

905 289

574 043

Indie 

654 395

221 181

Mexiko 

617 127

217 694

Brazílie 

595 903

408 680

Ruská federace 

593 610

109 334

Spojené království 

209 661

150 519

Itálie 

175 832

121 257

Írán

174 177

72 906

Egypt 

170 041

13 529

Jižní Afrika 

160 452

54 390

Polsko 

149 855

68 237

Peru 

147 765

62 739

Ukrajina 

138 507

46 737

Francie 

132 680

105 506

Španělsko 

123 786

85 365

Německo 

120 729

83 256

Indonésie 

115 743

45 938

Japonsko 

108 320

10 390

Rumunsko 

87 649

28 382

Kazachstán 

81 696

5 620

Mnoho úmrtí na COVID-19 je nehlášených, protože země hlásí pouze úmrtí, ke kterým dojde v nemocnicích nebo u pacientů s potvrzenou infekcí. Na mnoha místech tento problém umocňují slabé systémy hlášení o zdravotním stavu a špatný přístup ke zdravotní péči.

Analýza společnosti IHME zjistila, že největší počet nehlášených úmrtí nastal v zemích, které dosud nezažily ty největší epidemie. Některé země s relativně menšími epidemiemi však zaznamenaly velký nárůst míry úmrtí, bereme-li v potaz nehlášená úmrtí. Tato analýza ukazuje, že mohou být vystaveny většímu riziku ještě větší epidemie, než se myslelo. 

„Mnoho zemí věnovalo mimořádné úsilí měření daně, kterou si epidemie vybrala, ale naše analýza ukazuje, jak obtížné je přesně sledovat nové a rychle se šířící infekční onemocnění,” uvedl Murray. „Doufáme, že dnešní zpráva povzbudí vlády k identifikaci a řešení nedostatků ve zprávách o úmrtnosti COVID-19, aby mohly přesněji nasměrovat zdroje pro boj s pandemií. V dalším kroku bude modelování COVID-19 provedené IHME předpokládající potenciální průběh pandemie v příštích několika měsících založeno na těchto odhadech celkových úmrtí COVID-19. IHME modelování je aktualizováno každý týden a můžete ho nalézt na covid19.healthdata.org

Metodika

Tyto odhady jsou založeny na dlouhodobé metodice IHME pro měření zátěže nemocí v celosvětovém měřítku. Od roku 1990 globální zátěž nemocí měří celkovou cenu, kterou si nemoci vyberou na lidech. 

IHME odhadl celkovou úmrtnost COVID-19 porovnáním předpokládaných úmrtí ze všech příčin na základě předpandemických trendů se skutečným počtem úmrtí ze všech příčin během pandemie. Tento údaj o „nadměrné úmrtnosti” byl poté upraven tak, aby se odstranila nepřímá úmrtí způsobená pandemií (například v důsledku úmrtí lidí, kteří mají zdravotní potíže nesouvisející s COVID-19 a vyhýbají se zdravotnickým zařízením), jakož i úmrtí odvrácených pandemií (například pokles počtu úmrtí v důsledku nižší mobility). Výsledné upravené odhady zahrnují pouze úmrtí přímo způsobená virem SARS-CoV-2, který způsobuje COVID-19. Podrobný popis metodiky je k dispozici na webových stránkáhc IHME.

O Institutu pro zdravotnické metriky a vyhodnocování

Institut pro zdravotní metriky a vyhodnocování (Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME) je nezávislá globální organizace pro zdravotní výzkum na lékařské fakultě University of Washington, která poskytuje důkladné a srovnatelné měření nejdůležitějších zdravotních problémů na světě a vyhodnocuje strategie používané k jejich řešení. IHME se zavazuje k transparentnosti a zpřístupňuje tyto informace tak, aby tvůrci politik měli důkazy, které potřebují, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o přidělování zdrojů na zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.

KONTAKT:[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

Related Links

http://www.healthdata.org/

SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation

Categories
Uncategorized
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY