Vulcan Value Partners allekirjoittaa vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI)

BIRMINGHAM, Alabama, 4. joulukuuta 2019 /PRNewswire/ — Vulcan Value Partners ilmoittaa allekirjoittaneensa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI). YK:n PRI on maailman johtava globaali sijoittajaverkosto, jonka jäsenet ovat sitoutuneet ottamaan...

BIRMINGHAM, Alabama, 4. joulukuuta 2019 /PRNewswire/ — Vulcan Value Partners ilmoittaa allekirjoittaneensa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI). YK:n PRI on maailman johtava globaali sijoittajaverkosto, jonka jäsenet ovat sitoutuneet ottamaan ympäristötekijät, sosiaaliset tekijät ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG) huomioon sijoitus- ja omistuskäytännöissään.

“Pitkän tähtäimen sijoittajina olemme luonnollisesti keskittyneet ESG-tekijöihin sekä vastuulliseen sijoituksistamme huolehtimiseen”, sanoo Vulcan Value Partnersin pääjohtaja Adam McClain. “Myös YK:n PRI:n omaksuminen kertoo sitoutumisestamme alaamme ja asiakkaihimme. Sijoitusten hoitajana meillä on luottamustehtävä ottaa huomioon kaikki tekijät, jotka voisivat vaikuttaa sijoituskohteinamme olevien yhtiöiden arvon vakauteen.”

Osakeanalyytikko McGavock Dunbar kertoo: “Sijoitusprosessimme ydin on niiden yhtiöiden tunnistaminen, joilla on vakaata sisäistä arvoa. Vulcanin tutkimustiimi pitää ESG-asioita mahdollisena riskinä yhtiöiden kestävälle tuotolle, joten olemme ottaneet näiden tekijöiden eksplisiittisen arvioinnin osaksi sijoitusprosessia. Olemme jo kauan huomioineet yhtiöiden hallintotavan kaltaiset tekijät, mutta nyt otamme kaikki ESG-tekijät virallisesti osaksi prosessia ja käytämme lisäresursseja parantaaksemme kykyämme ottaa nämä riskit huomioon. Osana näitä pyrkimyksiä olemme luoneet myös sisäisen ESG-asiantuntijan tehtävän. YK:n PRI:n periaatteiden toteuttaminen tukee tärkeimpiä tavoitteitamme eli asiakkaidemme riskin minimoimista ja heidän tuottojensa maksimoimista.”

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) 

YK:n PRI (vastuullisen sijoittamisen periaatteet) on kansainvälinen sijoittajaverkosto, joka tekee yhteistyötä kuuden vastuullisen sijoittamisen periaatteen toteuttamiseksi. Sen tavoite on ymmärtää ympäristötekijöiden, sosiaalisten tekijöiden ja yhtiöiden hallintotapaan liittyvien tekijöiden (ESG) merkitys sijoittajille sekä auttaa jäseniään ottamaan nämä tekijät mukaan sijoituspäätösten tekemiseen sekä omistuskäytäntöihin. Noudattaessaan näitä periaatteita jäsenet auttavat kestävämmän globaalin rahoitusmarkkinan kehitystä. www.unpri.org.  

Tietoa Vulcan Value Partnersista

Vulcan Value Partnersin perusti C.T. Fitzpatrick Alabaman Birminghamissa vuonna 2007, 30.11.2019 yhtiö hallinnoi noin 14,6 miljardin dollarin arvosta omaisuutta, ja sen asiakkaihin kuuluu lahjoituksia, säätiöitä, eläkejärjestelyjä, sukusijoitusyhtiöitä sekä useita yhdistettyjä rahastoja. Yhtiö on tutkimukseen keskittyvä sijoitusyhtiö, joka hallinnoi osakestrategioita, kuten Large Cap Value ja Small Cap Value. Kaikkia Vulcan Value Partnersin strategioita hallinnoidaan samalla sijoitusfilosofialla, joka keskittyy sisäiseen arvoonsa verrattuna aliarvostettujen, laadukkaiden yhtiöiden ostamiseen. Vulcan Value Partners on arvopaperi- ja pörssikomitea SEC:n vuoden 1940 Investment Advisor Act -lain mukaisesti rekisteröimä sijoitusneuvoja.

Lisätietoja saat osoitteesta www.vulcanvaluepartners.com.  

Vastuuvapauslauseke 

Large Cap -strategia sijoittaa suuremman markkina-arvon yhtiöihin, kun taas Small Cap -strategia sijoittaa pienemmän markkina-arvon yhtiöihin. Ydinpositio on kummassakin strategiassa 5 %, joten teoreettisesti asiakkaamme omistaisivat 20 yhtiötä hajautetusti eri aloilta. On hyvin harvinaista, että kyllin moni yhtiö on tarpeeksi aliarvostettu tämän konsentraation saavuttamiseksi, ja siksi konsentraatio vaihtelee hinta-arvo-suhteiden mukaisesti. Focus- ja Focus Plus -strategiat sijoittavat suuremman markkina-arvon yhtiöihin. Nämä strategiat tuottavat hyvin keskitettyjä salkkuja, joissa on tavallisesti 7–14 yhtiötä.

Aiempi tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta, emmekä välttämättä saavuta tuottotavoitettamme. Tulevaisuudessa tehtävien suositusten ei tule olettaa olevan tuottavia tai yltävän yllä mainittujen strategioiden aiemman tuoton tasolle. Tietyt markkina- tai talousolosuhteet voivat vaikuttaa menestykseemme tai olennaisten mittariemme menestykseen. Vulcan ostaa salkkuihinsa keskitettyjä, mallisalkuissa keskimäärin 5 %:n positioita, minkä vuoksi menestyksemme volatiliteetti voi olla korkeampi kuin vertailuindeksiemme, ja sen seurauksena menestyksemme voi poiketa indeksistä positiivisesti tai negatiivisesti. Keskitymme pääoman arvon nousuun pitkällä tähtäimellä, joten asiakkaidemme tulisi harkita vähintään viiden vuoden sijoitusaikaa Vulcanin sijoituksille.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/513095/Vulcan_Value_Partners_Logo.jpg   

Related Links

http://www.vulcanvaluepartners.com

SOURCE Vulcan Value Partners

Categories
Uncategorized
No Comment

Leave a Reply

*

*

RELATED BY